اهداف

  • توسعه و کاربرد دانش در زمینه کنترل و پیشگیری از دخانیات؛
  • انجام پژوهش‌های بنیادی، اپیدمیولوژیک و بالینی درجهت اصلاح نظام بهداشتی و درمانی کشور در زمینه دخانیات باهدف پاسخگویی به نیازهای جامعه؛
  • همکاری و مشارکت همه جانبه با دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها مراکز تحقیقاتی، ارگانها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در داخل و خارج کشور؛
  • توانمند سازی نیروی انسانی و تشویق و به کارگیری آنها در زمینه کنترل دخانیات؛
  • بسترسازی به منظور نهادینه کردن پژوهش در ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی- پژوهشی، بهداشتی و مدیریتی؛

 

دعوت به همکاری

بدیهی است که دخانیات به عنوان یک مسئله اجتماعی علاوه بر آسیب‌های متعدد جسمی، منشاء ناهنجاری‌ مختلفی در جامعه است که جز با یاری و همفکری پژوهشگران علوم مختلف شناخته و حل نخواهد شد. از این رو مرکز تحقیقات کنترل دخانیات با  نگاه چند رشته‌ای به مسئله  دخانیات تمایل دارد تا با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و پژوهشگران مستقل همکاری‌های لازم را داشته باشد.  همچنین در این راستا از پایان‌نامه‌های مرتبط دانشجویان حمایت به‌عمل خواهد آمد.

مرکز تحقیقات کنترل دخانیات | TCRC: Tobacco Control Research Center