فراخوان حمایت از طرح ها و پایان‌نامه‌های تحقیقاتی

مرکز تحقیقات کنترل دخانیات به عنوان اولین مرکز مردم نهاد تحقیقات کنترل دخانیات در کشور، درصدد است تا با رویکردی میان رشته‌ای به مسئله دخانیات، از پایان‌نامه‌های دانشجویی در حوزه دخانیات(سیگار، قلیان، سیگار الکترونیک، تنباکوی جویدنی، و…) در قالب پژوهانه حمایت به‌عمل‌ آورد.   فایل اولویت های مورد نظر مرکز تحقیقات در فراخوان حمایت و … ادامه خواندن فراخوان حمایت از طرح ها و پایان‌نامه‌های تحقیقاتی