آدرس:
تهران – خیابان ولیعصر (عج) – خیابان فتحی شقاقی – خیابان فراهانی پور – پلاک ۴

تلفن:
۸۸۱۰۵۰۰۱-۵ (۰۲۱)

ایمیل:
tcrc@iata.org.ir

مرکز تحقیقات کنترل دخانیات | TCRC: Tobacco Control Research Center