اهداف

  • توسعه و کاربرد دانش در زمینه کنترل و پیشگیری از دخانیات؛
  • انجام پژوه‌ های بنیادی، اپیدمیولوژیک و بالینی درجهت اصلاح نظام بهداشتی و درمانی کشور در زمینه دخانیات باهدف پاسخگویی به نیازهای جامعه؛
  • همکاری و مشارکت همه جانبه با دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها مراکز تحقیقاتی، ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در داخل و خارج کشور؛
  • توانمند سازی نیروی انسانی و تشویق و به‌کارگیری آنها در زمینه کنترل دخانیات؛
  • بسترسازی به منظور نهادینه کردن پژوهش در ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی پژوهشی، بهداشتی و مدیریتی؛
  • تبدیل‌شدن مرکز به یکی از مهم‌ترین مراکز تحقیقاتی حوزه دخانیات در سطح منطقه

دعوت به همکاری

بدیهی است که دخانیات به عنوان یک مسئله اجتماعی علاوه بر آسیب‌های متعدد جسمی، منشاء ناهنجاری‌های ‌ مختلفی در جامعه است که جز با یاری و همفکری پژوهشگران علوم مختلف شناخته و حل نخواهد شد. از این‌رو مرکز تحقیقات کنترل دخانیات با نگاه چند رشته‌ای به مسئله  دخانیات تمایل دارد تا با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی و پژوهشگران مستقل همکاری‌های لازم را داشته باشد. هم‌چنین در این راستا از پایان‌نامه‌های مرتبط دانشجویان حمایت به‌عمل خواهد آمد. دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند برای اطلاع از اولویت‌های پژوهشی مرکز، اطلاع از فرایند بررسی طرح‌ها و مشاهده فرم پیش طرح مختصر به قسمت فراخوان‌های پژوهشی مراجعه کنند.

مرکز تحقیقات کنترل دخانیات | TCRC: Tobacco Control Research Center