مرکز تحقیقات کنترل دخانیات جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران
(نخستین مرکز غیردولتی در زمینه کنترل دخانیات)
انجام تحقیقات در جهت پیشگیری و کنترل مصرف دخانیات به دلیل اهمیت دستاوردهای پژوهشی در گسترش خدمات فرهنگی و آموزشی در حوزه‌های مختلف از وظایف اصلی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات به شمار می‌آید. بر این اساس جمعیت تلاش همه جانبه‌ای مبذول نمود تا از مبادی قانونی، یک مجموعه تحقیقاتی برای نیل به این اهداف تأسیس نماید. به این منظور و با مشارکت جمعی از اساتید، پزشکان و متخصصین رشته‌های مرتبط و بر اساس مجوز شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نخستین مرکز تحقیقات غیردولتی در زمینه کنترل دخانیات ایجاد گردید. اهم مأموریت‌ها و فعالیت‌های مرکز عبارتند از:
– توسعه و به کارگیری دانش بشری در زمینه “علم کنترل دخانیات”
– تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه کنترل دخانیات
– انجام پژوهش‌‌های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه
– همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی داخل کشور و سازمان‌های بین‌المللی

مرکز تحقیقات کنترل دخانیات | TCRC: Tobacco Control Research Center