شما اینجا هستید
اخبار پژوهشی » همایش آسیب های اجتماعی

سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران با موضوعاتی همچون آسیب‌های خانواده، آسیب‌های جامعه زنان، آسیبهای حوزه سلامت اجتماعی و روانی، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و… در روزهای چهارشنبه  و پنجشنبه  ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ با حضور اساتید حوزه علوم انسانی و اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

حضور مرکز تحقیقات کنترل دخانیات در این همایش مربوط به پنلی با عنوان نشست تخصصی سازمانهای مردم نهاد در حوزه آسیبهای اجتماعی بود. مرکز در این پنل ضمن معرفی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، به فعالیت‌های خود بطور مشخص طرح پاد پرداخت و در انتهای جلسه به پرسش‌های حاضران در مورد مرکز و فعالیت‌های مرکز پاسخ داده شد.

 

 

 

 

 

مرکز تحقیقات کنترل دخانیات | TCRC: Tobacco Control Research Center