دسته: تاریخچه

    جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات به عنوان سازمانی مردم نهاد که از سال ۱۳۶۲ آغاز به فعالیت کرده است، با هدف پرکردن خلاءهای موجود پژوهشی و راهبردی در حوزه دخانیات در سال ۱۳۹۵ اقدام به کسب مجوز تاسیس مرکز تحقیقات در این حوزه نمود. مرکز تحقیقات کنترل دخانیات اولین مرکز ان ‌جی‌ اویی […]

مرکز تحقیقات کنترل دخانیات | TCRC: Tobacco Control Research Center