ارتباط با مرکز

آدرس

تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان یازدهم، خیابان فراهانی پور، نبش خیابان هفتم، پلاک ۴ – کد پستی 1433634363

تلفن تماس

021-88708564

پست الکترونیکی

tcrc@iata.org.ir