آخرین اخبار
اخبار و آخرین اطلاعیه ها
قیمت، مالیات و جایگزینی محصولات دخانی در زامبیا

مصرف دخانیات در زامبیا در حال افزایش است. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که تعداد سیگا‌ری‌های زامبیا از 2/1 میلیون نفر در سال 2015 به دلیل افزایش جمعیت به 5/1 میلیون نفر در سال 2025 خواهد رسید.

چاپ هشدار سلامت بر روی پاکت‌های سیگار، می‌تواند مانع مصرف سیگار شود!

محققان دریافته‌اند که تغییر رنگ سیگار به رنگ سبز و چاپ هشدارهای سلامت بر روی هر نخ سیگار، می‌تواند باعث منصرف شدن سیگاری‌ها از مصرف آن شود.

استفاده از هرگونه محصول دخانی، افراد را به سیگار نزدیکتر می‌کند

بر اساس تحقیقات جدید، نوجوانانی که از سیگارهای الکترونیک، تنباکوی بدون دود و یا قلیان استفاده می‌کنند، احتمال بیشتری دارد که در عرض یک سال سیگاری شوند.

ارتباط نوشیدن مشروبات الکلی و استعمال دخانیات با نشانه‌های ظاهری سالخوردگی

پژوهشی که در سایت مجلة اپیدمولوژی و جامعة سلامتی "Journal of Epidemiology & Community"، منتشر شد حاکی از آن است که نوشیدن مشروبات الکلی و استعمال دخانیات با نشانه‌های ظاهری سالخوردگی زیستی، و پیرتر به نظر رسیدن از سن واقعی شخص مرتبط است.

مرکز تحقیقات کنترل دخانیات | TCRC: Tobacco Control Research Center