افزایش مصرف محصولات مشابه سیگار

استفاده از بدیل‌های سیگار مثل قلیان و تنباکوهای جویدنی و سیگارهای الکترونیکی در آمریکا افزایش داشته‌است و این تغییرات کمتر مطالعه شده‌است. از این رو پژوهشگران دانشگاه تگزاس، با مطالعه جوانان آمریکا تصمیم گرفتند تغییرات استفاده از سیگار و پیدایش بدیل‌های آن را بین دانشجویان در طول یک سال، ارزیابی کنند.

شرکت کنندگان یک نمونه مناسب از 765 دانشجو با میانگین سنی 24 سال و شامل 55 درصد مرد، 44 درصد سفیدپوست، 41 درصد اسپانیایی، 7 درصد آسیایی و 2 درصد سیاه‌پوست هستند. دانشجویان دو بار در این تحقیق شرکت داده شدند در بهار 2012 و بهار 2013 و بعد از گذشت 30روز استفاده از سیگار، قلیان، و تنباکوهای جویدنی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، در زمان اول فقط سیگار الکترونیکی مصرف شد و استفاده از آن برای ترک سیگار بود و احتمال مصرف آن را در زمان دوم افزایش داد. افزایش نفوذ سیگار الکترونیکی در طول یک سال بین دانشجویان علامتی هشداردهنده است که استفاده از آنها ابتدا نشاندهنده تمایل برای ترک سیگار است ولی بعد وابستگی به این محصولات رخ می‌دهد.

اشتراک گذاری این مطلب
تلگرام
واتس آپ
ایمیل
چاپ مطلب

آخرین مطالب

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش