اهداف و چشم اندازها

اهداف

دعوت به همکاری

بدیهی است که دخانیات به عنوان یک مسئله اجتماعی علاوه بر آسیب‌های متعدد جسمی، منشاء ناهنجاری‌های ‌ مختلفی در جامعه است که جز با یاری و همفکری پژوهشگران علوم مختلف شناخته و حل نخواهد شد. از این‌رو مرکز تحقیقات کنترل دخانیات با نگاه چند رشته‌ای به مسئله  دخانیات تمایل دارد تا با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی و پژوهشگران مستقل همکاری‌های لازم را داشته باشد. هم‌چنین در این راستا از پایان‌نامه‌های مرتبط دانشجویان حمایت به‌عمل خواهد آمد. دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند برای اطلاع از اولویت‌های پژوهشی مرکز، اطلاع از فرایند بررسی طرح‌ها و مشاهده فرم پیش طرح مختصر به قسمت فراخوان‌های پژوهشی مراجعه کنند.