تاریخچه

تاریخچه مرکز تحقیقات

    جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات به عنوان سازمانی مردم نهاد که از سال 1362 آغاز به فعالیت کرده است، با هدف پرکردن خلاءهای موجود پژوهشی و راهبردی در حوزه دخانیات در سال 1395 اقدام به کسب مجوز تاسیس مرکز تحقیقات در این حوزه نمود. مرکز تحقیقات کنترل دخانیات

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش