خانه های بدون دود دخانیات

رفتارها و باورها درباره دود دست سوم در بین خانواده‌های دارای کودکان مقطع ابتدایی در شانگهای

گزارش‌های معدودی مبنی بر باورها درباره دود دست سوم[1]، در خانواده‌های چینی که دارای فرزندان مقطع ابتدایی هستند، وجود دارد. این مطالعه به دنبال درک باورها درباره دود دست سوم در میان پدر و مادرها، یا پدربزرگ و مادربزرگ‌هایی که در شانگهای[2]دارای کودکان مقطع ابتدایی هستند، و فراهم نمودن یک

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش