برچسب زده شده با : ردیابهای ضد دود
کاربرد ردیابهای ضددود در ترکیه گسترش می‌یابد

رئیس هلال سبز ترکیه، که در زمینة مبارزه با اعتیاد به دخانیات و الکل فعالیت می‌کند، می‌گوید که ردیاب سبز که آن‌ها طراحی کرده‌اند، به شهروندان امکان می‌دهد مصرف دخانیات در اماکن ممنوع را به مسئولان اطلاع دهند.

مرکز تحقیقات کنترل دخانیات | TCRC: Tobacco Control Research Center