روز جهانی بدون دخانیات

روز جهانی بدون دخانیات

در سال 1987، کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی بهداشت[1]، روز جهانی بدون دخانیات را ایجاد کردند تا توجه مردم را به اپیدمی دخانیات جلب کنند. آنها هم‌چنین می‌خواستند بر روی موارد قابل پیشگیری و مرگ‌های ناشی از دخانیات، تمرکز کنند. در همین سال بود که مجمع جهانی بهداشت[2] قطعنامه WHA

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش