سلامت روان، دخانیات، سیگار، قلیان

روز جهانی بهداشت روان، 10 اکتبر 2023 روان ما، حق ما

روز جهانی بهداشت روان در سال 2023 فرصتی برای مردم و جوامع است تا حول موضوع «سلامت روان یک حق جهانی برای بشر»، متحد شوند تا دانش را بهبود بخشند، آگاهی را افزایش دهند و اقداماتی را انجام دهند که سلامت روان همه را به عنوان یک حقوق جهانی ارتقا

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش