شبکه های اجتماعی

فیس بوک هم می‌تواند به ترک سیگار کمک کند

رسانه‌های جمعی اکنون در میان جوانان دارای مقبولیت زیادی هستند، از این رو جمعی از محققان دپارتمان روان‌پزشکی، اپیدمیولوژی و سلامت عمومی دانشگاه کالیفرنیا در پژوهشی تصمیم گرفتند مقبولیت و تاثیرات اولیه فیس بوک را بر ترک سیگار جوانان آزمایش کنند. در این تحقیق مداخله‌ای که بخشی از پروژه بزرگتر

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش