طرح پاد

همایش آسیب های اجتماعی

سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران با موضوعاتی همچون آسیب‌های خانواده، آسیب‌های جامعه زنان، آسیبهای حوزه سلامت اجتماعی و روانی، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و… در روزهای چهارشنبه  و پنجشنبه  30 و 31 خرداد 1397 با حضور اساتید حوزه علوم انسانی و اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش