فیسبوک

فیس بوک هم می‌تواند به ترک سیگار کمک کند

رسانه‌های جمعی اکنون در میان جوانان دارای مقبولیت زیادی هستند، از این رو جمعی از محققان دپارتمان روان‌پزشکی، اپیدمیولوژی و سلامت عمومی دانشگاه کالیفرنیا در پژوهشی تصمیم گرفتند مقبولیت و تاثیرات اولیه فیس بوک را بر ترک سیگار جوانان آزمایش کنند. در این تحقیق مداخله‌ای که بخشی از پروژه بزرگتر

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش