برچسب زده شده با : قوانین ضد دخانی
قرار گرفتن در معرض ذرات دود دست دوم سیگارهای الکترونیکی در محیط‌های داخلی در ۱۲ کشور اروپایی: داده‌های نظرسنجی مقابله با دود دست دوم

قرار گرفتن در معرض ذرات دود دست دوم[۱] ناشی از سیگار الکترونیکی[۲] ممکن است اثرات زیان‌باری را برای اطرافیان به همراه داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع، مدت زمان و عوامل تعیین کننده قرار گرفتن در معرض ذرات دود دست دوم در محیط‌های مختلف داخلی در ۱۲ کشور اروپایی است. در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ […]

مرکز تحقیقات کنترل دخانیات | TCRC: Tobacco Control Research Center