قوانین ضد دخانی

قرار گرفتن در معرض ذرات دود دست دوم سیگارهای الکترونیکی در محیط‌های داخلی در 12 کشور اروپایی: داده‌های نظرسنجی مقابله با دود دست دوم

قرار گرفتن در معرض ذرات دود دست دوم[1] ناشی از سیگار الکترونیکی[2] ممکن است اثرات زیان‌باری را برای اطرافیان به همراه داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع، مدت زمان و عوامل تعیین کننده قرار گرفتن در معرض ذرات دود دست دوم در محیط‌های مختلف داخلی در 12 کشور

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش