مکزیک

ممنوعیت فروش سیگارهای الکترونیکی در مکزیک

در تاریخ 31 می سال 2022، رئیس جمهور مکزیک فرمانی را امضا کرد و بر اساس آن بازاریابی و مصرف سیگارهای الکترونیکی و استعمال دخانیات در مراکز تاریخی مکزیکو سیتی ممنوع اعلام شد. پیش از آن، در سال 2020، رئیس جمهور این کشور با صدور فرمانی، واردات و صادرات سیگارهای

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش