نرخ مرگ و میر

مرگ و میر مرتبط با ترک دخانیات؛ یک مطالعه مورد شاهدی در شهر تیانجین چین

مرگ و میر مرتبط با دخانیات در بیشتر کشورهای در حال توسعه به طور پیوسته در حال افزایش است. هدف این مطالعه ارزیابی کاهش مرگ و میر مرتبط با دخانیات، پس از ترک آن است. اطلاعات مرگ از سال 2016 تا 2017 جمع‌آوری شده‌اند. نمونه مرگ‌های ناشی از بیماری‌های از

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش