هلند

افزایش قیمت هر بسته سیگار به 47 یورو در هلند تا سال 2040

هلند قصد دارد برای دستیابی به نسلی عاری از دخانیات تا سال 2040، مالیات بر دخانیات را افزایش دهد و قیمت یک پاکت سیگار را از 10 یورو در سال 2025 به 30 تا 57 یورو تا سال 2040 برساند. این اقدام باعث می‌شود که دولت هلند سیاست پایدار کنترل

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش