برچسب زده شده با : همایش اسیب های اجتماعی
همایش آسیب های اجتماعی

سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران در روزهای چهارشنبه 30 و پنجشنبه 31خرداد 1397 با حضور اساتید حوزه علوم انسانی و اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

مرکز تحقیقات کنترل دخانیات | TCRC: Tobacco Control Research Center