آسیب نسبی ادراک شده از محصولات دخانی غیر تدخینی؛ IQOS، سیگارهای الکترونیکی، و سیگار، در میان بزرگسالان در کانادا: یافته های پروژه ITC

از این رو در پژوهشی با عنوان “آسیب نسبی ادراک شده[2] از محصولات دخانی غیر ‌تدخینی[3]؛ IQOS ، سیگارهای الکترونیکی[4] و سیگار، در میان بزرگسالان در کانادا: یافته‌های پروژه ITC[5]“، آسیب نسبی ادراک شده، بین IQOS ، سیگارهای الکترونیکی، و سیگار عادی، در میان مصرف‌کنندگان و غیر‌مصرف‌کنندگان محصولات دخانی است، مورد بررسی قرار گرفته‌است.

در این پژوهش یک نظرسنجی اینترنتی با پاسخ دهندگان کانادایی 20 ساله که 268 نفر بودند، در بازه زمانی سپتامبر تا اکتبر 2018 انجام شده‌است. برداشت‌ها در مورد مضرات نسبی بین IQOS (که از سال 2017 برای فروش در دسترس بوده و با همان محدودیت‌های بازاریابی سیگار در کانادا همراه است)، سیگارهای الکترونیکی، و سیگار معمولی، در بین افراد غیر‌مصرف‌کننده (79 نفر)، افرادی که فقط سیگار مصرف می‌کنند (78 نفر)، افرادی که فقط سیگار الکترونیکی مصرف می‌کنند (32 نفر)، و مصرف‌کنندگان سیگار عادی و سیگار الکترونیکی با هم (79‌ نفر) مورد ارزیابی قرار گرفتند. رگرسیون لجستیک چندگانه[6] ارتباط بین درک مضرات نسبی و وضعیت استفاده از دخانیات را که برای متغیرهای اجتماعی- جمعیتی[7] تنظیم کرد، کشف کرد.

بیش از نیمی از پاسخ دهندگان، IQOS را به همان اندازه، یا مضرتر از سیگارهای الکترونیکی تصور می‌کنند 753 نفر، در حالی که تقریباً یک چهارم آنها ضرر ویپ را کمتر از سیگارهای الکترونیکی می‌دانند، یا درباره آن مطمئن نیستند (به ترتیب 22.7% و23.5%). دو سوم از پاسخ‌دهندگان 65.7% ضرر سیگار الکترونیکی را کمتر از سیگار می‌دانند، اما تنها نیمی از آنها 48.1% ضرر IQOS را کمتر از سیگار می‌دانند. افرادی که مصرف‌کننده سیگار الکترونیکی و سیگار معمولی با هم هستند، غیر از مصرف‌کنندگان سیگار، شانس بیشتری برای درک این مسئله که IQOS مضرتر از سیگار الکترونیکی و مضرتر از سیگار، در مقایسه با افراد غیر مصرف‌کننده، دارند.

اکثر مصرف‌کنندگان و افرادی که مصرف‌کننده دخانیات نیستند، خطر سلامتی متفاوت را در IQOS، سیگارهای الکترونیکی و سیگارها درک می‌کنند. اگرچه به طور کلی ضرر سیگار الکترونیکی کمتر از سیگار است، اما ضرر IQOS هنوز مشخص نیست.


[1]. I quit ordinary smoking

[2]. Perceived Relative Harm

[3]. Heated Tobacco Products

[4]. E- Cigarettes

[5]. International Tobacco Control

[6]. Multiple logistic regression

[7]. sociodemographic variables

این مطلب ترجمه ای است از:

http://www.tobaccoinduceddiseases.org/Perceived-relative-harm-of-heated-tobacco-products-IQOS-ne-cigarettes-and-cigarettes,127233,0,2.html#

اشتراک گذاری این مطلب
تلگرام
واتس آپ
ایمیل
چاپ مطلب

آخرین مطالب

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش