ارتباط بین قرار گرفتن مادر در معرض دود دست دوم در دوران بارداری، و فلج مغزی فرزندان آنها، شاندونگ چین

مصرف دخانیات سلامتی زنان باردار و فرزندان آنها را تهدید می‌کند. مطالعه ما ارتباط بین قرار گرفتن مادر در معرض دود دست دوم[1] در دوران بارداری و فلج مغزی[2] کودکان، در شاندونگ چین[3] را مورد ارزیابی قرار داد.

در مطالعه مشاهده‌ای که انجام شد، 5067 جفت مادر و کودک از شاندونگ چین بررسی شدند. مادران پرسشنامه‌های مربوط به قرار گرفتن در معرض دود دست دوم در دوران بارداری را تکمیل کردند. تحلیل‌های آماری و مدل‌های رگرسیون لجستیک در برنامه R برای برآورد ارتباط در نسبت شانس تنظیم شده[4] بین قرار گرفتن در معرض دود دست دوم در دوران بارداری و خطر ابتلا به فلج مغزی کودکان، پس از تنظیم برای مداخله‌گرهای بالقوه، از جمله حالت زایمان و وزن تولد نوزاد به دست آمد.

قرار گرفتن در معرض دود دست دوم، در بین 3663 مادر (%72.3)، از 5067 مادر غیر سیگاری در دوران بارداری مشاهده شد. از 239 کودک مبتلا به فلج مغزی در این مطالعه، 192 کودک (%80.3)، در طول بارداری در معرض دود دست دوم قرار گرفته‌اند. کودکانی که در طی بارداری از مادرانی که در معرض دود دست دوم بودند متولد می‌شوند، نسبت به کسانی که از مادرانی که در معرض دود دست دوم قرار ندارند متولد می‌شوند، در معرض خطر بیشتر فلج مغزی هستند. (نسبت شانس تنظیم شده: 1.44; 95%  بازه اطمینان: 1.02–2.04) در مدل رگرسیون لجستیک، خطر با زمان در معرض بودن، افزایش یافت. ارتباط بین قرار گرفتن در معرض دود دست دوم در دوران بارداری و کودکان فلج مغزی، زمانی که برای حالت زایمان و وزن هنگام تولد نوزاد، تنظیم شد، با فلج مغزی رابطه معنادار داشت، با نسبت شانس 1.46 (95% CI: 1.13–1.91) برای 4-1 روز یا هفته و 1.63 (95% CI: 1.22–2.01) برای 7-5 روز یا هفته در معرض دود دست دوم بودن، قابل توجه باقی ماند.

مطالعه ما نشان می‌دهد که قرار گرفتن مادر در معرض دود دست دوم در دوران بارداری با فلج مغزی کودکان همراه است. مداخلات پیشگیرانه فلج مغزی در آینده باید شامل استراتژی‌هایی برای زنانی که در معرض دود دست دوم قرار دارند، باشد.


[1]. Second-Hand Smoke

[2]. Cerebral Palsy

[3]. Shandong

[4]. adjusted odds ratio (AOR)


این مطلب ترجمه ای است از:

http://www.tobaccoinduceddiseases.org/The-association-between-maternal-exposure-to-secondhand-nsmoke-during-pregnancy-and,127872,0,2.html

اشتراک گذاری این مطلب
تلگرام
واتس آپ
ایمیل
چاپ مطلب

آخرین مطالب

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش