چگونه می‌توان گروه‌های آسیب‌پذیر را برای شرکت در یک برنامه ترک سیگار مبتنی بر جامعه و درک عوامل موثر جذب کرد؟ یک مطالعه کیفی در میان شرکت‌کنندگان و متخصصان

مصاحبه‌های کیفی با شرکت‌کنندگان در یک برنامه ترک سیگار مبتنی بر جامعه (18 نفر)، در هلند و متخصصانی که در استخدام شرکت‌کنندگان نقش داشته، یا به عنوان مربیان در برنامه ترک سیگار مبتنی بر جامعه شرکت داشتند (8 نفر)، انجام شد. دوبار مصاحبه صورت پذیرفت: یک بار قبل از شروع برنامه و یک بار بعد از پایان برنامه. مصاحبه‌ها به صورت نیمه‌ساختاریافته بوده، و در فاصله زمانی سپتامبر 2018 تا فوریه 2019 انجام شده‌است.

ما دریافتیم که برگزاری برنامه در محله، موانع موجود بر سر راه مشارکت را کاهش می‌دهد، ثبت‌نام باید سریع و آسان انجام شود یک رویکرد فعال الزامی و ایجاد ارتباط شخصی مهم است. این مطالعه هم‌چنین نشان داد که به اشتراک‌گذاری اطلاعات، حمایت اجتماعی، تعهد مربی، و ارتباط شخصی به عنوان عوامل موثر چنین برنامه‌ای تلقی می‌شوند.

این مطالعه نشان می‌دهد که افراد سیگاری آسیب‌پذیر را می‌توان با موفقیت در یک برنامه ترک سیگار جذب کرد. ما توصیه می‌کنیم که چنین مداخلاتی شامل تنظیم گروه، تماس شخصی گسترده بین شرکت‌کنندگان، مربی متعهد، و اجرای برنامه در مکانی در نزدیکی گروه هدف، باشد. توصیه‌های عملی برای متخصصان این است که در صورت لزوم چندین بار شخصاً به افراد مراجعه کنند تا مطمئن شوند که ثبت نام سریع و آسان است و تکمیل فرم ثبت‌نام بلافاصله در هنگام جذب باشد.

این مطلب ترجمه ای است از:

http://www.tobaccopreventioncessation.com/How-can-vulnerable-groups-be-recruited-to-participate-in-a-community-based-smoking,128269,0,2.html

اشتراک گذاری این مطلب
تلگرام
واتس آپ
ایمیل
چاپ مطلب

آخرین مطالب

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش