تجربیات و تعاملات افراد سیگاری و غیرسیگاری برای کاهش مواجهه با دود دست دوم در ارمنستان و گرجستان

ارمنستان[1] و گرجستان[2] دارای میزان بالایی از سیگار کشیدن و قرار گرفتن در معرض دود دست دوم[3] هستند. پیشبرد بیشتر قوانین ضد دخانی[4] اخیرا در گرجستان و ارمنستان، زمان موثری را برای بررسی تأثیر بر تجارب و تعاملات افراد سیگاری و غیرسیگاری در مورد دود دست دوم فراهم می‌کند.

نظرسنجی‌ها در 28 محله در ارمنستان (705 نفر) و گرجستان (751 نفر) در سال 2018 انجام شد، و مواجهه با دود دست دوم و سیگار کشیدن آنها را در شرایط مختلف طی 30 روز گذشته و هم‌چنین نگرش و تعاملات آنها را نسبت به مواجهه با دود دست دوم ارزیابی کرد.

در این نمونه (میانگین سنی 43.4 سال، انحراف معیار[5] 13.5؛ 60.5 درصد زن؛ 27.3 درصد افراد سیگاری) مواجهه با دود دست دوم در بین افراد غیر سیگاری معمولاً در خانه‌ها (42.7 درصد)، اتومبیل‌ها (42.4 درصد)، و فضاهای باز عمومی (38.2 درصد) بود؛ افراد سیگاری نیز سیگار کشیدن را معمولاً در این مکان‌ها گزارش کردند (به ترتیب 70.0 درصد، 62.1 درصد، و 60.0 درصد). افراد سیگاری احتمال بیشتری برای خاموش کردن سیگار و افراد غیر‌سیگاری احتمال بیشتری برای درخواست از افراد سیگاری جهت خاموش کردن سیگارشان در مکان‌هایی که سیگار کشیدن غیرمجاز است در قیاس با مکان‌هایی که سیگارکشیدن مجاز است، نشان دادند (به ترتیب 76.5 درصد در مقابل 57.3 درصد و 46.6 درصد در مقابل 30.7 درصد). علاوه بر این، 89.9 درصد از افراد سیگاری اظهار داشتند که در صورت درخواست، با احتمال بسیار زیاد سیگارشان را در اطراف کودکان خردسال خاموش می‌کنند و 75.8 درصد اظهار کردند که سعی در به حداقل رساندن مواجهه با دود دست دوم دارند. در حالی که 39.7 درصد از شرکت‌کنندگان گزارش داده‌اند که در 6 ماه گذشته شاهد درخواست خاموش کردن سیگار از افراد سیگاری بوده‌اند، تنها 23.3 درصد از افراد سیگاری گزارش داده‌اند که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند. افراد غیرسیگاری در گرجستان در قیاس با ارمنستان از احتمال بیشتری برای اقدام در جهت کاهش مواجهه با دود دست دوم گزارش داده‌اند. 

قوانین ضد دخانی ممکن است منجر به تسریع رفتارهای بیشتری برای کاهش مواجهه با دود دست دوم، به ویژه در میان افراد غیرسیگاری شود؛ با این حال، محیط‌های خصوصی (به عنوان مثال خانه‌ها)، از منابع برجسته مواجهه با دود دست دوم باقی می‌مانند. تلاش‌های بهداشت عمومی باید پیامدهای ضمنی چنین سیاست‌هایی را درباره مواجهه با دود دست دوم در محیط‌های خصوصی در نظر بگیرد.


[1]. Armenia

[2]. Georgia

[3]. secondhand smoke

[4]. smoke-free legislation

[5]. Standard deviation (SD)

این مطلب ترجمه ای است از:

http://www.tobaccopreventioncessation.com/Smokers-and-non-smokers-secondhand-smoke-experiences-and-interactions-to-reduce-exposure,131059,0,2.html

اشتراک گذاری این مطلب
تلگرام
واتس آپ
ایمیل
چاپ مطلب

آخرین مطالب

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش