تجارت غیرقانونی دخانیات: بررسی بسته‌های خالی در هشت شهر آرژانتین

هدف این مطالعه برآورد شیوع تجارت غیرقانونی دخانیات[1] و حالت‌های مختلف – جعل تمبر مالیاتی و قاچاق[2]-در آرژانتین است.

مطالعه مقطعی[3] با استفاده از بررسی بسته دخانیات خالی توسط یک طرح نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای ساده[4] انجام شده‌است که با استفاده از تأیید اصالت تمبرهای مالیاتی و بسته‌ها و مدل‌سازی اقتصادسنجی[5] با عنوان قانونی و غیرقانونی دسته‌بندی شده‌اند. هشت شهر بوینس آیرس[6]، لاماتانزا[7]، کوردوبا[8]، روساریو[9]، مندوزا[10]، نئوکن[11]، پوساداس[12] و سالتا[13]، از ژانویه تا ژوئن 2019 مورد مطالعه قرار گرفتند.

از کل نمونه شامل 15658 بسته،83.2٪ در آرژانتین تولید شده و 16.8٪ تولید خارج بودند. شیوع کلی تجارت غیرقانونی دخانیات، با توجه به اندازه جمعیت منطقه، 13.7٪ تخمین زده شد، جایی که 6.1٪ مربوط به جعل تمبر بود، یعنی تمبر جعلی که توسط سازمان مالیاتی ملی صادر نشده بود و 7.6٪ مربوط به قاچاق بسته‌های سیگار خارجی است که به معنای تجارت غیرقانونی بسته‌ها از آن سوی مرزهای ملی است.

به نظر می‌رسد، تجارت غیر قانونی دخانیات در آرژانتین به عنوان یک مشکل، به نسبت مساوی ناشی از جعل تمبرهای مالیات دخانیات روی بسته‌هایی با ویژگی‌های داخلی و قاچاق بسته‌های سیگار است. سیگارهای خارجی بخش کوچکی از بسته‌های سیگار نمونه برداری شده در بیشتر قسمت‌های کشور را شامل می‌شود. به جز شهرهای سالتا و پوساداس که در نزدیکی مرز پاراگوئه[14] واقع شده‌اند. استقرار یک سیستم رهگیری و ردیابی موثر، از جمله نظارت بر صحت تمبر مالیاتی و افزایش کنترل مرزها برای جلوگیری از ورود محصولات قاچاق، به ویژه از پاراگوئه ضروری است. کاهش تجارت غیر قانونی دخانیات، برای اطمینان از اثربخشی اقدامات مالیات بر دخانیات ضروری است.


[1]. (Illicit tobacco trade (ITT

[2]. smuggling

[3]. Cross-sectional study

[4]. simple random cluster sampling

[5]. econometric modelling

[6]. Buenos Aires

[7]. La Matanza

[8]. Cordoba

[9]. Rosario

[10]. Mendoza

[11]. Neuquen

[12]. Posadas

[13]. Salta

[14]. Paraguay

این مطلب ترجمه ای است از:

https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2021/04/07/tobaccocontrol-2020-056405

اشتراک گذاری این مطلب
تلگرام
واتس آپ
ایمیل
چاپ مطلب

آخرین مطالب

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش