ارتباط بین قرار گرفتن در معرض دود دست دوم دخانیات در خانه و عملکرد یادگیری در میان کودکان دبستانی روستایی در مالزی

قرار گرفتن در معرض دود دست دوم[1] دخانیات، با مجموعه‌ای از مشکلات جدی بهداشتی مرتبط است. کودکان ممکن است به ویژه در برابر اثرات قرار گرفتن در معرض دود دست دوم دخانیات، در خانه آسیب‌پذیر باشند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین قرار گرفتن در معرض دود دست دوم دخانیات در خانه، و عملکرد یادگیری در کودکان مدرسه‌ای انجام شد.

یک نمونه‌گیری چند مرحله‌ای در مدارس ابتدایی روستایی در منطقه کوالا کرای[2]، کلانتان[3]، مالزی انجام شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌هایی که توسط خود افراد تکمیل‌شده‌است، جمع‌آوری شدند و کودکان 10 تا 11 ساله (312 نفر)، تحت آزمون‌های شناختی از جمله فراخنای ارقام[4]، توالی عدد- حروف[5]، کدگذاری[6]، و جستجوی نماد[7]، قرار گرفتند. عملکرد شناختی با استفاده از خرده مقیاس‌های حاصل از مقیاس هوش وکسلر[8] برای کودکان مورد آزمایش قرار گرفت.

شیوع قرار گرفتن در معرض دود دست دوم دخانیات در خانه 55.8٪ بود که در آن، 11.9٪ از کودکان با یک فرد سیگاری زندگی می‌کردند، در حالی که 43.9٪ از کودکان با دو، یا بیش از دو فرد سیگاری زندگی می‌کردند. در میانگین نمره آزمون‌های شناختی ترکیبی بین کودکان در معرض دود دست دوم دخانیات، و کودکانی که در معرض دود دست دوم دخانیات نبودند، پس از کنترل عوامل برای جنس، سطح تحصیلات والدین، درآمد خانواده، و عملکرد تحصیلی، تفاوت معنی‌داری وجود داشت.

بیش از نیمی از کودکان دبستانی در روستای کوآلاکرای، در معرض دود دست دوم دخانیات حداقل یک نفر در خانه بودند. ارتباط معنی‌داری بین قرار گرفتن در معرض دود دست دوم دخانیات در خانه و عملکرد یادگیری وجود داشت.


[1]. Second-hand smoke

[2]. Kuala Krai

[3]. Kelantan

[4]. digit span

[5]. letter-number sequencing

[6]. coding

[7]. symbol search

[8]. Wechsler Intelligence Scale

این مطلب ترجمه ای است از:

http://www.tobaccoinduceddiseases.org/Association-between-secondhand-smoke-exposure-at-home-nand-cognitive-performance,133638,0,2.html

اشتراک گذاری این مطلب
تلگرام
واتس آپ
ایمیل
چاپ مطلب

آخرین مطالب

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش