بیماری کووید 19

سازمان جهانی بهداشت: مصرف دخانیات در سطح جهان کاهش‌یافته است. نکات کلیدی سلامت در سال 2021 از نگاه سازمان جهانی بهداشت (WHO)

با شروع سال 2022 میلادی، سازمان جهانی بهداشت، اقدام به ارائه یک گزارش و برجسته کردن 10 نکته کلیدی در حوزه سلامت جهانی نموده است. به گزارش مرکز تحقیقات کنترل دخانیات، به نقل از سازمان جهانی بهداشت: در یک سال گذشته تلاش‌های عظیمی در حوزه سلامت جهانی رخ داده است.

چگونه همه‌گیری بیماری کووید- 19 بر مصرف دخانیات در هند تأثیر داشته است؟ درس‌هایی از یک برنامه در حال انجام ترک دخانیات

مصرف دخانیات در هر زمان مضر است. با این حال ، در طی همه‌گیری بیماری کووید-19 خطرناک‌تر شده‌است. مصرف دخانیات ممکن است خطر ابتلا، احتمال شدت، و هم‌چنین احتمال شیوع آن را افزایش دهد.

تأثیر مصرف سیگار بر شدت بیماری کووید19

تأثیر مصرف سیگار بر شدت بیماری کووید19 : مطالعه‌ای سیستماتیک و فراتحلیل

موارد مختلفی به عنوان عوامل خطر بر شدت بیماری کووید19 تأثیر دارند. تأثیر مصرف سیگار بر شدت بیماری کووید 19 قبلا نیز مورد بررسی قرار گرفته‌است اما این پژوهش‌ها با نمونه‌های کوچک و روش‌های ضعیف بوده‌است.

تأثیر قرنطینه به دلیل بیماری کووید 19 بر مصرف دخانیات

تأثیر قرنطینه به دلیل بیماری کووید 19 بر مصرف دخانیات

پژوهشی با عنوان گزارش‌های اخیر رابطه بین کاهش مصرف دخانیات و بیماری کووید 19، در 5 کشور آمریکا، انگلیس، هند، آفریقای جنوبی، و ایتالیا از طریق پاسخ‌دهی آنلاین، بین دو گروه زنان و مردان در گروه سنی 18تا 69 سال و در بازه زمانی 4/4/2020 تا 14/4/2020 انجام شده‌است.

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش