تعاملات

تجربیات و تعاملات افراد سیگاری و غیرسیگاری برای کاهش مواجهه با دود دست دوم در ارمنستان و گرجستان

ارمنستان[1] و گرجستان[2] دارای میزان بالایی از سیگار کشیدن و قرار گرفتن در معرض دود دست دوم[3] هستند. پیشبرد بیشتر قوانین ضد دخانی[4] اخیرا در گرجستان و ارمنستان، زمان موثری را برای بررسی تأثیر بر تجارب و تعاملات افراد سیگاری و غیرسیگاری در مورد دود دست دوم فراهم می‌کند. نظرسنجی‌ها

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش