برچسب زده شده با : سرطان
حقایق دخانیات

دخانیات سالانه بیش از ۸ میلیون نفر را در جهان به کام مرگ فرو می‌کشاند. بیش از ۷ میلیون نفر از این مرگ ‌و میرها ناشی از مصرف مستقیم دخانیات است در حالی که حدود ۱٫۲ میلیون نفر از آنها افراد غیرسیگاری هستند که در معرض دود دست دوم دخانیات قرار می‌گیرند.

چاپ هشدار سلامت بر روی پاکت‌های سیگار، می‌تواند مانع مصرف سیگار شود!

محققان دریافته‌اند که تغییر رنگ سیگار به رنگ سبز و چاپ هشدارهای سلامت بر روی هر نخ سیگار، می‌تواند باعث منصرف شدن سیگاری‌ها از مصرف آن شود.

مرکز تحقیقات کنترل دخانیات | TCRC: Tobacco Control Research Center