سرطان

حقایق دخانیات

دخانیات سالانه بیش از 8 میلیون نفر را در جهان به کام مرگ فرو می‌کشاند. بیش از 7 میلیون نفر از این مرگ ‌و میرها ناشی از مصرف مستقیم دخانیات است در حالی که حدود 1.2 میلیون نفر از آنها افراد غیرسیگاری هستند که در معرض دود دست دوم دخانیات قرار می‌گیرند.

چاپ هشدار سلامت بر روی پاکت‌های سیگار، می‌تواند مانع مصرف سیگار شود!

  چاپ هشدار “سیگار مرگ‌آور است” بر روی هر نخ سیگار و کاغذ سیگارپیچ، نسبت به طراحی‌های ساده و متداول سیگار، تا سه برابر احتمال بازدارندگی مصرف سیگار را در میان سیگاری‌های جوان افزایش می‌دهد. مرکز مطالعات سرطان بریتانیا در مطالعه‌ای، تأثیر رنگ‌های ناخوشایند و برچسب‌های هشدار سلامت را بر

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش