برچسب زده شده با : سلامت
مصرف کنندگان سیگار علاقه‌مند پاداش‌های فوری هستند

با وجود سال‌های زیادی که از تولید انبوه سیگار و واکنش‌ها علیه این رفتار آسیب‌زا در دنیا می‌گذرد، و با وجود تایید مضرات دخانیات، اما همچنان افرادی با علم به این خطرات مصرف کننده این کالای مرگبار هستند. چرایی این رفتار موضوع تحقیقات بسیاری است. مقاله‌ای که چندی پیش توسط متخصصان حوزه روانشناسی به چاپ رسیده است خبر از نتایج جدیدی می‌دهد که قابل توجه است.

ارتباط نوشیدن مشروبات الکلی و استعمال دخانیات با نشانه‌های ظاهری سالخوردگی

پژوهشی که در سایت مجلة اپیدمولوژی و جامعة سلامتی "Journal of Epidemiology & Community"، منتشر شد حاکی از آن است که نوشیدن مشروبات الکلی و استعمال دخانیات با نشانه‌های ظاهری سالخوردگی زیستی، و پیرتر به نظر رسیدن از سن واقعی شخص مرتبط است.

مرکز تحقیقات کنترل دخانیات | TCRC: Tobacco Control Research Center