برچسب زده شده با : سیگار دست ساز
قیمت، مالیات و جایگزینی محصولات دخانی در زامبیا

مصرف دخانیات در زامبیا در حال افزایش است. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که تعداد سیگا‌ری‌های زامبیا از 2/1 میلیون نفر در سال 2015 به دلیل افزایش جمعیت به 5/1 میلیون نفر در سال 2025 خواهد رسید.

مرکز تحقیقات کنترل دخانیات | TCRC: Tobacco Control Research Center