سیگار دست ساز

قیمت، مالیات و جایگزینی محصولات دخانی در زامبیا

تعداد مصرف‌کنندگان دخانیات در زامبیا رو به افزایش است و یکی از مهم‌ترین دلایل آن نبود سیاست‌های مالیاتی قوی است. از زمانی که در سال  2007 تورم تعدیل شد، هیچ تغییری در سطوح مالیات بر دخانیات ایجاد نشده است. برآوردها نشان می‌دهد که میزان مرگ و میر مرتبط با دخانیات

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش