فلورانس

استفاده از هوش مصنوعی برای ترک دخانیات

استفاده از هوش مصنوعی برای ترک دخانیات

فلورانس[1] را ببینید، او اولین بهورز مجازی سازمان جهانی بهداشت[2] است که برای کمک به ترک دخانیات توسط 1.3 میلیارد مصرف کننده دخانیات در جهان طراحی شده است. او از هوش مصنوعی برای برطرف‌کردن باورهای غلط درباره بیماری کووید-19 و سیگار استفاده می‌کند و به افراد کمک می‌کند تا یک برنامه شخصی برای ترک دخانیات داشته باشند.

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش