قلیان الکترونیک

الگوی مصرف قلیان و سیگار الکترونیک متفاوت است

مطالعات مبتنی بر جمعیت دخانیات و سلامت با نمونه‌هایی در سطح ملی، از بزرگسالان بالای 18 سال (با جمعیت نمونه 28362 نفر) و نوجوانان 12 تا 17 ساله (12172 نفر) انجام شده است. تحلیل‌ این مطالعه در سال 2019-2018 صورت گرفته و با تخمین شیوع قلیان الکترونیک، میان مصرف‌کنندگان و

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش