برچسب زده شده با : مالیات
افزایش قیمت هر بسته سیگار به ۴۷ یورو در هلند تا سال ۲۰۴۰

هلند قصد دارد برای دستیابی به نسلی عاری از دخانیات تا سال ۲۰۴۰، مالیات بر دخانیات را افزایش دهد و قیمت یک پاکت سیگار را از ۱۰ یورو در سال ۲۰۲۵ به ۳۰ تا ۵۷ یورو تا سال ۲۰۴۰ برساند. این اقدام باعث می‌شود که دولت هلند سیاست پایدار کنترل دخانیات را در ۱۷ سال […]

قیمت، مالیات و جایگزینی محصولات دخانی در زامبیا

مصرف دخانیات در زامبیا در حال افزایش است. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که تعداد سیگا‌ری‌های زامبیا از 2/1 میلیون نفر در سال 2015 به دلیل افزایش جمعیت به 5/1 میلیون نفر در سال 2025 خواهد رسید.

مرکز تحقیقات کنترل دخانیات | TCRC: Tobacco Control Research Center