نیکوتین

چاپ هشدار سلامت بر روی پاکت‌های سیگار، می‌تواند مانع مصرف سیگار شود!

  چاپ هشدار “سیگار مرگ‌آور است” بر روی هر نخ سیگار و کاغذ سیگارپیچ، نسبت به طراحی‌های ساده و متداول سیگار، تا سه برابر احتمال بازدارندگی مصرف سیگار را در میان سیگاری‌های جوان افزایش می‌دهد. مرکز مطالعات سرطان بریتانیا در مطالعه‌ای، تأثیر رنگ‌های ناخوشایند و برچسب‌های هشدار سلامت را بر

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش