آخرین اخبار و پژوهش ها

بررسی غلظت ترکیبات هیدروکربن پلی آروماتیک (PAHs) در نمونه‌های آب قلیان یا تنباکوهای معطر و سنتی

مقاله طرح پژوهشی «بررسی غلظت ترکیبات هیدروکربن پلی آروماتیک (PAHs) در نمونه‌های آب قلیان یا تنباکوهای معطر و سنتی» که به صورت مشترک توسط مرکز تحقیقات کنترل دخانیات و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شده است، منتشر گردید. چکیده این مقاله به شرح زیراست: افزایش مصرف دخانیات در سراسر جهان

آسیب‌‌شناسی شیوع دخانیات در جوامع روستایی -مطالعه موردی استان کرمانشاه

مقاله طرح پژوهشی «آسیب‌‌شناسی شیوع دخانیات در جوامع روستایی -مطالعه موردی استان کرمانشاه» توسط جناب آقای آئیز عزمی پژوهشگر مرکز تحقیقات کنترل دخانیات، منتشر گردید. چکیده این مقاله به شرح زیراست: شیوع دخانیات در تمامی مناطق کشور وجود داشته و نواحی روستایی از این قائده مستثنی نیستند. لذا برنامه ریزی

فراتحلیل مقالات حوزه دخانیات با تاکید بر دانشجویان و دانشگاهیان از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۴۰۱

مقاله طرح پژوهشی «فراتحلیل مقالات حوزه دخانیات با تاکید بر دانشجویان و دانشگاهیان از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۴۰۱ » توسط جناب آقای دکتر اباذر اشتری مهرجردی عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات کنترل دخانیات، منتشر گردید. چکیده این مقاله به شرح زیراست: بر اساس گزارش های سازمان بهداشت جهانی، دخانیات

تاثیر ارائه اطلاعات پیرامون مواد مخدر و محرک به افراد بر نگرش به سیگار ؛آزمونی برای اصل تقابل ادراکی

مقاله طرح پژوهشی «تاثیر ارائه اطلاعات پیرامون مواد مخدر و محرک به افراد بر نگرش به سیگار ؛آزمونی برای اصل تقابل ادراکی» توسط سرکار خانم دکتر اشرف سادات موسوی عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات کنترل دخانیات و جناب آقای محمدعلی نکوئی منش پژوهشگر مرکز تحقیقات، منتشر گردید. چکیده این مقاله

مورد بیشتری وجود ندارد...

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش